Svenska sjö

Svenska sjö
DEN HÄR ANNONSEN GER OSS ETT BÅTKLUBBSTÖD FRÅN SVENSKA SJÖ. SVENKSA SJÖ GER YTTERLIGARE STÖD TILL KLUBBEN FÖR VARJE MEDLEM SOM VÄLJER ATT TECKNA FÖRSÄKRING VIA OVANSTÅENDE LÄNK

måndag 3 mars 2014

Årsmöte för 2013 avklarat


Den 1:e december avhölls årsmötet inför ett tjugotal medlemmar. En del förändringar röstades igenom avseende styrelseval mm. enligt följande:

Lars-Göran Andersson valdes till ny ordförande.
Kenneth Hilding valdes till ny kassör.
Helena Sieling omvaldes till styrelseledamot,
Lars-Göran Jonsson nyvaldes till styrelseledamot.
Elize Hjalmarsson nyvaldes till styrelsesuppleant.
Bengt Simonsson omvaldes till styrelsesuppleant.
Kenneth Hilding omvaldes p g a missförstånd till stugfogde vilket inte går att ändra på, men kommer att få stor hjälp av Lars-Göran Jonsson.

Inga ändringar avseende övriga val eller avgifter gjordes.

Under övriga frågor diskuterades styrelsens förslag om att bygga en toalett i källaren. Mötet beslutade att styrelsen utreder frågan och om man finner bygget genomförbart avseende ekonomi och själva byggjobbet, kommer toaletten att byggas.

En bättre och med lättillgänglig hemsida ska tillskapas eller köpas.

Verksamhetsberättelsen för det gångna året kunde inte läsas upp utan kommer att publiceras på hemsidan. Medlemmarna har sedan 14 dagar på sig att yttra sig. Om ingen ändring gjorts efter dessa 14 dagar anses verksamhetsberättelsen som godkänd.

I samband med avslutningen på årsmötet avtackades Håkan Sundell och Torgny Jacobsson med varsin blomma och present.

/ Torgny Jacobsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar