Svenska sjö

Svenska sjö
DEN HÄR ANNONSEN GER OSS ETT BÅTKLUBBSTÖD FRÅN SVENSKA SJÖ. SVENKSA SJÖ GER YTTERLIGARE STÖD TILL KLUBBEN FÖR VARJE MEDLEM SOM VÄLJER ATT TECKNA FÖRSÄKRING VIA OVANSTÅENDE LÄNK

måndag 16 november 2020

Årsmöte 2020Välkomna till Strömmens Båtklubbs årsmöte 2020

Söndagen den 6 december klockan 15:00.

Program: Årsmöte Strömmens båtklubb.

På grund av rådande pandemi och att Folkhälsomyndigheten och regionerna har trappat upp de

allmänna rekommendationer till att bl.a. begränsa de sociala kontakterna utanför den närmsta

familjen så blir det inga normala årsmötesförhandlingar.

Styrelsen har beslutat att årsmötet genomförs som ett telefonmöte.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att skickas till medlemmarna med e-post och dessutom

läggas upp på hemsidan.

- Inbjudan Inbjudan

- Dagordning Dagordning

- Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

- Årsredovisning

- Revisionsberättelse Revisionsberättelse

- Verksamhetsplan  Verksamhetsplan -21

- Budget Budget  Bokslut

- Valberedningens förslag på styrelseledamöter och funktionärer. Val

Vi vill att ni anmäler ert deltagande så att vi kan ställa iordning en röstlängd.

Motioner:

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.

Skickas med brev till ordförande Lars-Göran Andersson Ohiogatan 9, 593 41 Västervik eller med

e-post ohiogatan9@hotmail.com

Anmälan om deltagande:

Anmälan görs till Tommy Larsson helst via e-post till tommy@kloc.se det går även bra att ringa

070-285 13 01 senast den 1 december 2020.

Hur konferenssamtalet fungerar.

Mötesledare är Tommy Larsson. Han kommer att koppla upp sig ca 15 min innan mötet skall

börja. Därefter kan övriga deltagare ansluta sig.

Instruktioner för deltagare

Ring upp uppringningsnummer 070-194 00 08 och ange åtkomstkod 7272102.

Vi kommer att börja med att ropa upp namnen på mötesdeltagarna och pricka av dom mot

upprättad röstlängd.

Styrelsen önskar er välkomna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar