Svenska sjö

Svenska sjö
https://cdn-bageh.nitrocdn.com/ivMjiNdLkDePEokCcklbMtocadcWyhDj/assets/static/optimized/wp-content/uploads/be41a06616f59991b4e97b82d85dda2f.SBU_SvenskaSjo_980x240px-4.gif

Bryggregler

                             

BRYGGREGLER
Reviderade 2019-01-03

- Bryggan ägs av Strömmens Båtklubb.
- Bryggplatserna uthyres till klubbens medlemmar.
- Överlåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåten.
- Hyrd båtplats som inte är tänkt att användas under året skall meddelas till
bryggfogden.
Platsen kommer då att tillfälligt hyras ut av klubben.
- Uppsägning av båtplats skall göras senast den 31/12.
- Styrelsen äger rätt att omfördela bryggplatserna vid behov.
- Inträdesavgift till bryggan och bryggplatsavgiften fastställs av årsmötet.
- Bryggplatsavgiften skall vara klubben tillhanda senast den 28 februari.
- Medlemmar med båtplats vid klubbens brygga får påräkna dagsverken för
fortlöpande underhållsarbeten med bryggan och stugan.
För ej utfört dagsverke debiteras avgift enligt årsmötesbeslut.
- Båtägaren ansvarar själv för uppkommen skada på bryggan eller andra båtar.
Båten skall ha gällande ansvarsförsäkring.
- Klubbmedlemmar med båtplats vid klubbens brygga, disponerar bryggplatsen
på egen risk.
- Uppställning av båtar för vinterförvaring sker på av bryggfogden anvisad plats.
Båtar får vara uppställda mellan 15 augusti och 15 maj.
- Båtvagn eller vagga skall sommarförvaras på av bryggfogden anvisad plats.
- Miljöfarligt avfall t.ex. färgburkar lösningsmedel mm skall omhändertas av
respektive medlem.
- Landström får endast användas när du befinner dig i eller i närheten av båten.
- Ingen åverkan får göras (borra eller montera) på bryggan utan godkännande
av bryggfogden.
- Tampar får inte sitta kvar på bryggan över vintern.
Blankaholm 2019-01-03
Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar