Svenska sjö

Historik


Strömmens Båtklubb bildades 1975 efter många båtägares önskan om en gemensam båtramp samt brygga. Både ramp och brygga anlades vid sundet in till Solstadström. Bryggan flyttades sedermera och fungerar nu som servicebrygga vid klubbhuset. 1979 beslutade klubben att säga upp arrendet med dåvarande markägare och bad Västerviks Kommun om hjälp med  att finna en lämplig plats för ny större brygga.


1980 fick klubben disponera ett fd badhus i Blankaholm av Västerviks Kommun. Huset byggdes om till klubbhus med en strörre möteslokal samt möjlighet till övernattning för medlemmarna. I källaren finns bl a verkstadsbänk samt ett nybyggt  duschrum. Klubbhuset köptes sedermera av klubben och äger numer både hus och strandtomt. I anslutning till klubbhuset arrenderar klubben ett markområde där en större brygga samt uppläggningplats finns. El och vattenuttag finns på servicebryggan, den större bryggan samt uppläggningsplatsen. Både klubbhuset och den större bryggan är belägna invid Blankviken i utkanten av tätorten Blankaholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar