Svenska sjö

Uthyrning av klubbstugan
Regler för uthyrning av klubbstugan

Reviderade 2023-12-03

MEDLEMMAR

Uthyrning till medlemmar gäller enligt årsmötesbeslut med bokningstid 14.00 -14.00.

Hyreskostnad 400 kronor per dygn.

Debiteras medlemmar i samband med utskick av medlemsavgifter.

Bokning via teckningslista.

Medlemmar har rätt att övernatta i stugan utan kostnad i samband med sjösättning/upptagning av båten etc.

I övrigt disponerar klubbens medlemmar stugan i samband med fika, bad, klubbträffar etc. utan kostnad.

ÖVRIG UTHYRNING

Uthyrning skall godkännas av styrelsen.

Hyreskostnad 800 kronor per dygn.

Uthyrning sker endast till medlem som då är ansvarig för uthyrningen gent emot klubben.

Bokning via teckningslista.

Hyran betalas till kassören.

REGLER

Vid all uthyrning gäller att hyresgästen vid behov själv skall höja värmen i klubbstugan vid tillträdet.

I klubblokalen på bottenvåningen används luftvärmepumpen som styrs med fjärrkontrollen som ligger på hyllan här finns även en instruktionsbok. Värmen sätts på +20 Grader. När man lämnar lokalerna dras värmen ner till +10 grader och dörren till trappan skall vara stängd. Elradiatorerna skall vara avstängda.

OBS! Värmepumpen får inte användas för att kyla lokalen sommartid.

På övervåningen skall elradiatorerna vara avstängda när det inte är uthyrt. Dörren mellan rum och trapphus skall vara stängd. Toalettens radiator skall alltid vara påslagen, min temperatur +15 grader. Dörren till toaletten skall alltid vara stängd.

I källaren skall elradiatorerna vara påslagna, min temperatur +10 grader.

OBS! Vatten kranen för vatten ut till servicebryggan skall alltid vara avstängd när vattenposten på bryggan inte används.

Stugan skall vara städad, kylskåpet och spisen rengjorda, sopor utburna, dörrar och fönster stängda och låsta vid avlämnandet.

Städning som vid avlämnandet ej är utförd debiteras hyresgästen enligt städbolags taxa.

Bokningstiden för hela stugan eller övervåningen är max 2 dygn i sträck.

OBS! Klubbens medlemmar har under uthyrningen tillträde till pentryt i klubbstugan för uppvärmning av mat samt till dusch och toaletter.

Blankaholm 2023-12-03

Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar